Støtt arbeidet - Gi en gave

Som menighet er vi avhengig av en raus og nådefull Gud, men vi kommer ikke utenom vår egen innsats og investering. Vi er avhengig av gaver for å kunne drive vår virksomhet. Mange ser det som en glede og et privilegium å bære det økonomiske ansvaret sammen, og slik være med å virkeliggjøre menighetens visjon.

 

Hva går pengene til?

Størsteparten av gavene går til menigheten. Du er dermed med på å investere i en lokal menighet, for Haugalandet og for alle generasjoner, med særlig vekt på barn og ungdom. I tillegg er du med på å bidra til at vi strekker oss mot visjonen vår om å stadig nå nye mennesker for Jesus.

Vi sender 10% av inntektene videre til Misjonskirken Norge. Endel av disse pengene går til misjonsarbeidet i Colombia, og andre misjonsprosjekt. Resten går til å drifte Misjonskirken Norges arbeid i Norge, blant annet menighetsplanting. Vi sender også 1% av inntektene våre til Misjonskirken UNG. Disse pengene går til arbeidet UNG driver blant barn og unge i Norge.

Beløp:
NOK
 
Én gang
Månedlig
 
Betalingsmetode
Vi tilbyr å håndtere skattefradrag for alle gaver på kr. 500,- eller mer.
 
Powered by Cornerstone